Đầu trang
Tên sản phẩm / Mô tả Ngành Sản phẩm sử dụng Loại sản phẩm Xem thêm  

Sắn miếng

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Tinh bột sắn

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Chuối già Nam Mỹ

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Nhân điều

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Tiêu trắng

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Tiêu đen

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Quế

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Trà đen CTC

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Trà đen

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Trà xanh

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Cơm dừa nạo sấy ( Béo thấp, Béo Cao )

Nông sản Sản Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Xem thêm

Máy diệt khuẩn và lọc không khí AETAIRE

Thiết bị & công nghệ BIOSE Xem thêm

Sigma 8KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 6-16KHS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 6-16KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 6-16S

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 4-16KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 4-16S

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 4-5KRL

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-30KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-18KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-16KL

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-16L

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 2-16KL

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 2-16P

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 2-7

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 1-16K

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 1-16

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 1-14K

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Cân vi lượng MAS3.6P

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân vi lượng MSA6.6S

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân sấy ẩm MA160

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Nồi hấp lồng ngang

Nồi hấp, Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bàn thí nghiệm áp tường và bàn thí nghiệm trung tâm

Công nghiệp Thiết bị phòng thí nghiệm, Lab equipments Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bể rửa siêu âm

Bể rửa siêu âm BANDELIN Xem thêm

Giấy lọc

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Hệ thống lọc tiếp tuyến SARTOFLOW Beta

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Tủ ấm

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Thiết kế phòng sạch

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Mixer, Rotator và Roller

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Dịch vụ tư vấn thiết kế, kết nối đường ống

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Thiết kế điện, điện tử, lập trình điều khiển - Thiết kế bo mạch điện tử

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Thiết kế điện, điện tử, lập trình điều khiển - Lập trình PLC

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy li tâm Sigma

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy Lọc Nước Siêu Sạch

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Sửa chữa các máy đông khô hãng Martin Christ

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Sửa chữa, thẩm định Cân Sartorius

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Màng lọc, cột lọc

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy lên men

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy lấy mẫu không khí Airscan

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Thẩm định máy kiểm tra tính toàn vẹn của màng

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-2 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-4 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 2-4 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-4 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 2-4 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô BETA 1-8 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô BETA 2-8 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô EPSILON 1-4D (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô GAMMA 1-16 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô GAMMA 2-16 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô DELTA 1-24 LSC (Trong sản xuất)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô DELTA 2-24 LSC (Trong sản xuất )

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT MO II (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT S II (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT R (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT U (Máy lắc ngang/tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lấy mẫu không khí - Airport MD8 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lấy mẫu không khí - Air scan (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy kiểm tra tính toàn phần Sartocheck 4 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy kiểm tra tính toàn phần Sartocheck 3plus (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-18 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-25 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-33 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh thủy tinh 250 ml (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh bằng thép không gỉ, 500 ml (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh thủy tinh 30 ml, đk 25 mm (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh thủy tinh 16309 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh bằng polycarbonate (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 3 nhánh phễu thủy tinh (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 3 nhánh bằng thép không gỉ (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 3 nhánh bằng thép không gỉ dùng bơm Ejet (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 6 nhánh bằng thép không gỉ (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 6 nhánh bằng thủy tinh (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc áp lực , lọc đĩa 293 mm GMP (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc áp lực , lọc đĩa 142 mm GMP (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc áp lực , lọc đĩa Sartolab P20 và P20plus (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D50 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D150 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Q (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Cplus 20L (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D75 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D300 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D100 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus MO 2L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus MO 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus CC 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus MO 10L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus MO 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus-CC 5L Exclusive Flow (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Q+ (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Cultibag STR (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat B DCU II (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - CO2 incubator (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Dải thiết bị lên men hoàn chỉnh (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Sigma 1-14

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Bể rửa siêu âm Bandelin

Bể rửa siêu âm BANDELIN Xem thêm

Thiết kế điện, điện tử, lập trình điều khiển

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Công nghệ lưu trữ và bảo quản sinh phẩm

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân điện tử PTN - Cân hàm ẩm MA35

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân điện tử PTN - Cân hàm ẩm MA100

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân điện tử PTN - Cân hàm ẩm MA150

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Thiết bị phụ trợ - Bơm áp lực dạng màng

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Thiết Bị Phụ Trợ - Bơm nhu động

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Nang lọc nước rửa tay bệnh viện

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bồn rửa tay 2 vòi bằng composite

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Công nghệ tinh chế sinh phẩm

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Công nghệ tinh chế sinh phẩm - Hệ thống lọc tiếp tuyến SARTOCON SLICE

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Công nghệ tinh chế sinh phẩm - Hệ thống lọc tiếp tuyến SARTOFLOW BETA

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Hệ thống lên men

Sinh dược phẩm Sinh dược phẩm , Fermenters Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Khuấy Trên Cho Lab

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Làm Lạnh Nước Tuần Hoàn

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bể Ổn Nhiệt

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Hệ thống lọc nước siêu sạch

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Máy cất nước đa hiệu ứng

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Hệ thống nước cất

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Lọc nước RO (một lần và hai lần)

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Thiết bị khử sắt, mùi, khoáng

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Lọc thô

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Sơ Đồ Tổng Thể

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Ứng dụng của nước theo cấp độ sạch

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Housing (vỏ lọc)

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tank chứa nước cất

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tank chứa áp lực cho hệ thống lọc

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tank (bồn) chứa trộn sinh phẩm

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ Hút Khí Độc

Công nghiệp Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ An Toàn Sinh Học

Công nghiệp Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ Cấy Vô Trùng

Công nghiệp Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ sấy phòng thí nghiệm

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ sấy chân không nhiệt độ thấp

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ sấy dung tích lớn

Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng, Thiết bị phòng thí nghiệm, Lab equipments Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bồn Rửa Tay Vô Trùng

Công nghiệp Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng, Thiết bị phòng thí nghiệm, Lab equipments Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Nồi hấp lồng đứng

Nồi hấp, Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Nồi hấp để bàn

Nồi hấp, Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương

Trụ sở chính tại Hà Nội
Số 27-29, đ­ường Gamuda Gardens 2-2, KĐT Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 024.6293.1910 / 024.6293.1920 / 024.6293.1915
Email: info@ibiotech.com.vn

Chi nhánh tại Hồ Chí Minh
Tòa nhà Cityview, 12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.3823.3156 / 08.3824.8475
Fax:08.3824.6731

Nhà máy sản xuất tại Bình Dương
Ô 12A, lô DC07, đường D17, khu dân cư Việt Sinh,
P. An Phú, TX. Thuận An, TP. Bình Dương.
Tel: 090 369 8394 / 090 377 9235 / 093 479 8929

Nhà máy sản xuất tại Bạc Liêu
Lô D9, Khu CN Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu
Tel: 02913979679

Nhà máy sản xuất tại Hải Phòng
KCN Quán Đá, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Tel:   0225 5645621  Fax:  0225 5645620