Đầu trang
Tên sản phẩm / Mô tả Ngành Sản phẩm sử dụng Loại sản phẩm Xem thêm  

Máy diệt khuẩn và lọc không khí AETAIRE

Thiết bị & công nghệ BIOSE Xem thêm

Sigma 8KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 6-16KHS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 6-16KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 6-16S

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 4-16KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 4-16S

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 4-5KRL

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-30KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-18KS

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-16KL

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 3-16L

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 2-16KL

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 2-16P

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 2-7

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 1-16K

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 1-16

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Sigma 1-14K

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Cân vi lượng MAS3.6P

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân vi lượng MSA6.6S

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân sấy ẩm MA160

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Nồi hấp lồng ngang

Nồi hấp, Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bàn thí nghiệm áp tường và bàn thí nghiệm trung tâm

Công nghiệp Thiết bị phòng thí nghiệm, Lab equipments Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bể rửa siêu âm

Bể rửa siêu âm BANDELIN Xem thêm

Giấy lọc

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Hệ thống lọc tiếp tuyến SARTOFLOW Beta

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Tủ ấm

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Thiết kế phòng sạch

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Mixer, Rotator và Roller

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Dịch vụ tư vấn thiết kế, kết nối đường ống

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Thiết kế điện, điện tử, lập trình điều khiển - Thiết kế bo mạch điện tử

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Thiết kế điện, điện tử, lập trình điều khiển - Lập trình PLC

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy li tâm Sigma

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy Lọc Nước Siêu Sạch

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Sửa chữa các máy đông khô hãng Martin Christ

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Sửa chữa, thẩm định Cân Sartorius

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Màng lọc, cột lọc

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy lên men

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Máy lấy mẫu không khí Airscan

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng - Thẩm định máy kiểm tra tính toàn vẹn của màng

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-2 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-4 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 2-4 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-4 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 2-4 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô BETA 1-8 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô BETA 2-8 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô EPSILON 1-4D (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô GAMMA 1-16 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô GAMMA 2-16 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô DELTA 1-24 LSC (Trong sản xuất)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô DELTA 2-24 LSC (Trong sản xuất )

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT MO II (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT S II (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT R (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT U (Máy lắc ngang/tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lấy mẫu không khí - Airport MD8 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lấy mẫu không khí - Air scan (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy kiểm tra tính toàn phần Sartocheck 4 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy kiểm tra tính toàn phần Sartocheck 3plus (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-18 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-25 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-33 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh thủy tinh 250 ml (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh bằng thép không gỉ, 500 ml (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh thủy tinh 30 ml, đk 25 mm (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh thủy tinh 16309 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 1 nhánh bằng polycarbonate (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 3 nhánh phễu thủy tinh (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 3 nhánh bằng thép không gỉ (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 3 nhánh bằng thép không gỉ dùng bơm Ejet (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 6 nhánh bằng thép không gỉ (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc chân không - Bộ lọc 6 nhánh bằng thủy tinh (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc áp lực , lọc đĩa 293 mm GMP (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc áp lực , lọc đĩa 142 mm GMP (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bộ lọc áp lực , lọc đĩa Sartolab P20 và P20plus (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D50 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D150 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Q (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Cplus 20L (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D75 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D300 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D100 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus MO 2L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus MO 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus CC 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus MO 10L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus MO 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus-CC 5L Exclusive Flow (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Q+ (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Cultibag STR (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat B DCU II (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - CO2 incubator (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Dải thiết bị lên men hoàn chỉnh (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Sigma 1-14

Máy li tâm SIGMA Xem thêm

Bể rửa siêu âm Bandelin

Bể rửa siêu âm BANDELIN Xem thêm

Thiết kế điện, điện tử, lập trình điều khiển

Công nghệ & dịch vụ IHITEK Xem thêm

Công nghệ lưu trữ và bảo quản sinh phẩm

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân điện tử PTN - Cân hàm ẩm MA35

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân điện tử PTN - Cân hàm ẩm MA100

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Cân điện tử PTN - Cân hàm ẩm MA150

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Thiết bị phụ trợ - Bơm áp lực dạng màng

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Thiết Bị Phụ Trợ - Bơm nhu động

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Nang lọc nước rửa tay bệnh viện

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Bồn rửa tay 2 vòi bằng composite

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Công nghệ tinh chế sinh phẩm

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Công nghệ tinh chế sinh phẩm - Hệ thống lọc tiếp tuyến SARTOCON SLICE

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Công nghệ tinh chế sinh phẩm - Hệ thống lọc tiếp tuyến SARTOFLOW BETA

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Hệ thống lên men

Sinh dược phẩm Sinh dược phẩm , Fermenters Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Khuấy Trên Cho Lab

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Làm Lạnh Nước Tuần Hoàn

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bể Ổn Nhiệt

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Hệ thống lọc nước siêu sạch

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Máy cất nước đa hiệu ứng

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Hệ thống nước cất

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Lọc nước RO (một lần và hai lần)

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Thiết bị khử sắt, mùi, khoáng

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Lọc thô

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Sơ Đồ Tổng Thể

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Xử lý nước - Ứng dụng của nước theo cấp độ sạch

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Housing (vỏ lọc)

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tank chứa nước cất

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tank chứa áp lực cho hệ thống lọc

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tank (bồn) chứa trộn sinh phẩm

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ Hút Khí Độc

Công nghiệp Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ An Toàn Sinh Học

Công nghiệp Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ Cấy Vô Trùng

Công nghiệp Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ sấy phòng thí nghiệm

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ sấy chân không nhiệt độ thấp

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Tủ sấy dung tích lớn

Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng, Thiết bị phòng thí nghiệm, Lab equipments Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Bồn Rửa Tay Vô Trùng

Công nghiệp Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng, Thiết bị phòng thí nghiệm, Lab equipments Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Nồi hấp lồng đứng

Nồi hấp, Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Nồi hấp để bàn

Nồi hấp, Thiết bị thanh trùng và tiệt trùng Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương

Trụ sở chính tại Hà Nội
Số 27-29, đ­ường Gamuda Gardens 2-2, KĐT Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.6293.1910 / 04.6293.1920 / 04.6295.0898 /   Fax:04.3641.4182
Email: info@ibiotech.com.vn

Chi nhánh tại Hồ Chí Minh
Tòa nhà Cityview, 12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.3823.3156 / 08.3824.8475
Fax:08.3824.6731

Nhà máy sản xuất tại Bình Dương
Ô 12A, lô DC07, đường D17, khu dân cư Việt Sinh,
P. An Phú, TX. Thuận An, TP. Bình Dương.
Tel: 090 369 8394 / 090 377 9235 / 093 479 8929

Nhà máy sản xuất tại Hải Phòng
KCN Quán Đá, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Tel:   031 5645621  Fax:  031 5645620