Đầu trang
Tên sản phẩm / Mô tả Ngành Sản phẩm sử dụng Loại sản phẩm Xem thêm  

Máy diệt khuẩn và lọc không khí AETAIRE

Thiết bị & công nghệ BIOSE Xem thêm

Mixer, Rotator và Roller

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-2 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-4 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 2-4 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 1-4 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô ALPHA 2-4 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô BETA 1-8 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô BETA 2-8 LD plus (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô EPSILON 1-4D (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô GAMMA 1-16 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô GAMMA 2-16 LSC (PTN)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô DELTA 1-24 LSC (Trong sản xuất)

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy đông khô DELTA 2-24 LSC (Trong sản xuất )

Công nghệ đông khô CHRIST Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT MO II (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT S II (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT R (Máy lắc tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lắc - CERTOMAT U (Máy lắc ngang/tròn) (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lấy mẫu không khí - Airport MD8 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lấy mẫu không khí - Air scan (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy kiểm tra tính toàn phần Sartocheck 4 (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy kiểm tra tính toàn phần Sartocheck 3plus (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-18 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-25 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy cô quay chân không RVC - RVC 2-33 CD (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D50 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D150 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Q (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Cplus 20L (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D75 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D300 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat D100 (Trong sản xuất)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus MO 2L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus MO 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Aplus CC 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus MO 10L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus MO 5L (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Bplus-CC 5L Exclusive Flow (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat Q+ (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Cultibag STR (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Biostat B DCU II (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - CO2 incubator (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy lên men - Dải thiết bị lên men hoàn chỉnh (PTN)

Thiết bị & công nghệ SARTORIUS Xem thêm

Máy Khuấy Trên Cho Lab

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Máy Làm Lạnh Nước Tuần Hoàn

Thiết bị & công nghệ YUIN Xem thêm

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương

Trụ sở chính tại Hà Nội
Số 27-29, đ­ường Gamuda Gardens 2-2, KĐT Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 024.6293.1910 / 024.6293.1920 / 024.6293.1915
Email: info@ibiotech.com.vn

Chi nhánh tại Hồ Chí Minh
Tòa nhà Cityview, 12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08.3823.3156 / 08.3824.8475
Fax:08.3824.6731

Nhà máy sản xuất tại Bình Dương
Ô 12A, lô DC07, đường D17, khu dân cư Việt Sinh,
P. An Phú, TX. Thuận An, TP. Bình Dương.
Tel: 090 369 8394 / 090 377 9235 / 093 479 8929

Nhà máy sản xuất tại Bạc Liêu
Lô D9, Khu CN Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu
Tel: 02913979679

Nhà máy sản xuất tại Hải Phòng
KCN Quán Đá, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Tel:   0225 5645621  Fax:  0225 5645620