Toggle navigation

Giấy lọc

Thông tin sản phẩm:

Hãng sản xuất: SARTORIUS
Xuất xứ: Đức


Gồm nhiều loại khác nhau thuộc hai nhóm chính

+ Nhóm 1: Thích hợp thu kết tủa phân tích
+ Nhóm 2: Thích hợp lọc áp lực và lọc chân không
- Giấy lọc dùng cho công nghiệp sản xuất bia, rượu
- Giấy lọc dùng cho công nghiệp đường
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6--47----ACN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6--47----ACR Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6--50----ACN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter139H6Z-47----SCM Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Hydrosart® Membrane Filter14429--47------D Hydrophilic Hydrosart® Membrane   on request  
Hydrosart® Membrane Filter14439--47------D Hydrophilic Hydrosart® Membrane   on request  
Hydrosart® Membrane Filter14459--47------D Hydrophilic Hydrosart® Membrane   on request  
Hydrosart® Membrane Filter14459--63------D Hydrophilic Hydrosart® Membrane   on request  
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14529--47------D Hydrophilic Cellulose triacetate (CTA) membrane   on request  
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14539--47------D Hydrophilic Cellulose triacetate (CTA) membrane   on request  
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14539--50------D Hydrophilic Cellulose triacetate (CTA) membrane   on request  
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14549--43------D Hydrophilic Cellulose triacetate (CTA) membrane   on request  
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14549--47------D Hydrophilic Cellulose triacetate (CTA) membrane   on request  
Cellulose Triacetate (CTA) Membrane Filter14549--47------N Hydrophilic Cellulose triacetate (CTA) membrane   on request  
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14609--47------D Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Membrane   on request  
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14629--47------D Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Membrane   on request  
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14639--47------D Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Membrane   on request  
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14650--47------D Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Membrane   on request  
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14659--47------D Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Membrane   on request  
Polyethersulfone (PES) Membrane Filter14659--63------D Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Membrane   on request  
 
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23006--25------N Hydrophilic Polycarbonate (PC) membrane 0,4 µm on request  
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23006--47------N Hydrophilic Polycarbonate (PC) membrane 0,4 µm on request  
Nylon (NY) Membrane Filter25006--13------N Hydrophilic Nylon (NY) membrane 0,45 µm on request  
Nylon (NY) Membrane Filter25006--25------N Hydrophilic Nylon (NY) membrane 0,45 µm on request  
Nylon (NY) Membrane Filter25006--47------N Hydrophilic Nylon (NY) membrane 0,45 µm on request  
Nylon (NY) Membrane Filter25006--50------N Hydrophilic Nylon (NY) membrane 0,45 µm on request  
Nylon (NY) Membrane Filter25006--90------G Hydrophilic Nylon (NY) membrane 0,45 µm on request  
Nylon (NY) Membrane Filter25006-142------N Hydrophilic Nylon (NY) membrane 0,45 µm on request  
Nylon (NY) Membrane Filter25006-293------N Hydrophilic Nylon (NY) membrane 0,45 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--13------N Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--25------N Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--47------N Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407--50------N Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-100------G Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-142------G Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-142------N Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filter18407-293------G Hydrophilic Regenerated cellulose (RC) membrane 0,2 µm on request  
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23007--25------N Hydrophilic Polycarbonate (PC) membrane 0,2 µm on request  
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23007--47------N Hydrophilic Polycarbonate (PC) membrane 0,2 µm on request  
Polycarbonate (PC) Membrane Filter23007--50------N Hydrophilic Polycarbonate (PC) membrane 0,2 µm on request  
 

Polyethersulfone (PES) Prefilter13420--88------K Hydrophilic Polyester   on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--47------N Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--47----HEN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--50------N Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13106--50----ACN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--25------N Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,2 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--47----ACN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,2 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--47----HCN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,2 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--50------N Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,2 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13107--50----ACN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,2 µm on request  
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47------N Hydrophilic Cellulose acetate (CA) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47----ACN Hydrophilic Cellulose acetate (CA) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47----ALS Hydrophilic Cellulose acetate (CA) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--47----HCN Hydrophilic Cellulose acetate (CA) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13506--50----ACN Hydrophilic Cellulose acetate (CA) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13507--47------N Hydrophilic Cellulose acetate (CA) membrane 0,2 µm on request  
Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter13507--47----ACN Hydrophilic Cellulose acetate (CA) membrane 0,2 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13806--47------N Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13806--47----ACN Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request  
Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter13806--47----ACR Hydrophilic Cellulose nitrate (CN) membrane 0,45 µm on request

Một số sản phẩm khác

Chat Zalo
0947299301